Yhteystiedot

Toimipisteemme sijaitsee Maikkulassa Kangaskontiontiellä. Olemme paikalla sovitusti.

Osoite:
Kangaskontiontie 10 A
90240 Oulu

Hallinto ja uudet asiakkaat:
050 5511 448
toimisto@mimminterapia.fi

Laskutus:
Mika Väisänen
045 8487 300
toimisto@mimminterapia.fi

Kysy erillinen laskutusosoite.

Potilasasiamies
Asianajaja Ismo Saarinen
Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky
09 477 2356
ismo.saarinen@saarinenlaw.fi

Terapeutit

Ammattitaitoiset terapeuttimme palvelevat sinua sopimuksen mukaan.

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@mimminterapia.fi

Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Kati

Kati Väisänen

Koulutus:
Toimintaterapeutti
Psykoterapeutti
Taideterapeutti
Työnohjaaja
Green care –kouluttaja

Täydennyskoulutus:
Runsaasti erilaisia täydennyskoulutuksia, erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspuolelta.

Alueet:
Oulu + etäkuntoutus, koulutukset koko Suomi

Kieli:
suomi

Kuvaus:
Olen Mimmin Terapian perustaja, ja Mimmi-terapiakoira on koirani. Minulla on 20 vuoden kokemus terapiatyöstä. Siinä kiinnostavat minua eniten lasten, nuorten ja perheiden erilaiset elämän haasteet, kuten vanhemmuus, koulunkäyntihaasteet, tunne- ja käyttäytymisen puolen hankaluudet, lastensuojelu sekä vuorovaikutus. Olen myös kiinnostunut ihmisten selviytymistarinoista. Haluan auttaa ihmisiä löytämään tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä tukea heitä pyrkimyksissä näitä kohti.

Terapeuttina olen aito, aktiivinen ja elämänmyönteinen. Työskentelytapani on monipuolinen ja käytännönläheinen. Asiakastyön lisäksi käytän suuren osan työajastani Mimmin Terapian terapeuttien työn tukemiseen, kehittämiseen ja hallinnointiin.

Vapaa-ajallani nautin vilkkaasta lapsiperheen arjesta, erilaisista vapaaehtoistehtävistä, omista ja lasten harrastuksista. Metsä on sydäntäni lähellä jopa siinä määrin, että olen ostanut metsää ja haaveilen hirsitalosta metsän keskellä.

Terapiaeläin Mimmi.

Toimintaterapeutti Eeva-Maria

Eeva-Maria Rahkamaa

Koulutus:
Toimintaterapeutti

Täydennyskoulutus:
Useita täydennyskoulutuksia mm:
SEAL - vaativien vuorovaikutustaitojen täydennyskoulutus
Teemana kipu
Mieli, keho ja tunteiden säätely
Sensorisen integraation teoria ja terapia
Voimauttavan valokuvan ammatilliset erikoistumisopinnot
Theraplay - peruskurssi
Kehityksen ja oppimisen ongelmien neuropsykologiaa
MAPA
Rentoutusohjaaja
Meneillään kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma

Alueet:
Oulu, Muhos

Kielet:
suomi

Kuvaus:

Työskentelen toimintaterapeuttina monen ikäisten asiakkaiden ja heidän verkostojensa kanssa. Haluan tukea ja auttaa arjessa osallistumista ja onnistumista. Toimintaterapiasta työkokemusta on vuodesta 2002 alkaen erityiskoulusta, perusterveydenhuollon ja erityissairaanhoidon puolelta sekä yksityisiltä työnantajilta. Toimintaterapeuttina olen maltillinen ja läsnäoleva, aidosti Sinua varten. Halu kehittyä työssäni vie minut työnohjaukseen ja opin äärelle säännöllisesti. Luonto ja eläimet, etenkin hevoset, ovat sydäntäni lähellä.

Aki-circle-web

Aki Kipinä

Koulutus:
Toimintaterapeutti

Alueet:
Oulu, Kempele, Tyrnävä, Muhos, Liminka

Kielet:
suomi, englanti

Kuvaus:
Terapeuttina koen olevani läsnä oleva ja helposti lähestyttävä ja uskon, että onnistuneen terapian avain on molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Pidän tärkeänä asiakkaan voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista ja uskon, että jokaiselta löytyy se "oma juttu", joka antaa merkitystä ja voimavaroja arkeen sekä lisää luottamusta tulevaan.

 
Vahvuuteni on mielenterveyden tukemisessa, mutta työskentelen mielelläni kaikenlaisten ja kaikenikäisten asiakkaiden kanssa. Erityinen kiinnostukseni kohdistuu luovien menetelmien, kuten elokuvan, valokuvan ja musiikin käyttämiseen terapiassa. Vapaa-aikaani käytänkin mielelläni musiikin ja elokuvien parissa ja välillä lähden seikkailemaan lähiluontoon kameran kanssa. Matkustelen mielelläni ja seuraan muutenkin maailmanmenoa tiedostusvälineiden kautta. Tärkeitä arvoja minulle ovat tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja toisista huolehtiminen.
Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Raija

Raija Kärki

Koulutus:
Toimintaterapeutti
Sairaanhoitaja (psykiatria)

Täydennyskoulutus:
MAPA-koulutus
ART- koulutus

Alueet:
Oulu, Muhos, Kempele

Kieli:
suomi

Kuvaus:
Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista, jotka tarvitsevat mielenterveyshaasteisiin tukea. Pyrin toimintaterapiassa hyödyntämään asiakkaiden luonnollisten ympäristöjen tarjoamia toimintoja.

Käytän mielelläni myös luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä, mikäli se tukee asiakkaan kuntoutumista. Erityisesti eläinavusteinen toimintaterapia on mielenkiinnon kohteenani. Mukanani kulkeekin välillä oma pentukoirani Laku, josta olen kouluttamassa terapiakoiraa. Toteutan terapiaa asiakkaan arkiympäristön lisäksi myös yhteistyökumppaneittemme talli- ja navettaympäristöissä, joissa asiakkaat pääsevät tutustumaan hevosiin, lehmiin ja lampaisiin.

Terapiaeläin Laku.

Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Mari

Mari Illikainen

Koulutus:
Toimintaterapeutti
Tietoliikennetekniikan insinööri

Täydennyskoulutus:

Meneillään kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutusohjelma (Integrum-instituutti)
Koira-avusteinen kuntoutus- ja kasvatustyö (Jamk)
Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien kliininen havainnointi (SITY Ry)
Neuropsykiatriset häiriöt (NMI)
Hahmotushäiriöt (NMI)
Lapset puheeksi -menetelmä (Oamk)

Alueet:
Oulu, Kempele, Muhos, Utajärvi

Kielet:
suomi, ruotsi, englanti

Kuvaus:
Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on neuropsykiatrisia sekä käyttäytymisen haasteita arjessa. Asiakkaina on myös eri-ikäisiä lapsia, joiden kehitys on viivästynyttä (esim. kehitysvamma, kielelliset häiriöt) ja terapiassa keskitytään usein leikki- ja koululaistaitoihin. Minua kiinnostaa luonto- ja eläinavusteiset menetelmät, leikki sekä etäkuntoutus ja tietotekniikan tuomat mahdollisuudet kuntoutukseen. Terapiassa mielestäni tärkeintä on vuorovaikutus sekä yksilöllisyyden huomioivat toiminnot.Toteutan sekä yksilö- että ryhmäterapiaa.

Oman osaamisen kehittäminen on minulle tärkeää ja yritän pysyä ajantasalla ammatissani opiskelemalla alan kirjallisuutta sekä osallistumalla koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Perhe ja omien arvojen mukainen elämä on itselleni tärkeää. Luonto, eläimet, leivonta ja ruuanlaitto ovat lähellä sydäntäni ja näitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan menetelmissä yhdessä asiakkaan kanssa terapiakäynneillä, asiakkaan yksilölliset tavoitteet huomioiden.

Malinda Eilola

Malinda Eilola

Koulutus:
Toimintaterapeutti
 
Täydennyskoulutus:
Lapset puheeksi – menetelmä
 
Alueet:
Oulu
Pudasjärvi
 
Kielet:
suomi, ruotsi, englanti
 
Kuvaus:
Asiakkaana minulla on tällä hetkellä pääosin lapsia ja nuoria, joilla on neuropsykologista tai psyykkistä oireilua. Terapeuttina olen rauhallinen ja läsnäoleva. Tavoitteenani on olla helposti lähestyttävä, luotettava ja kannustava terapeutti, joka löytää jokaisesta elämäntilanteesta sen voimavarat sekä lisää toivoa tulevaisuutta kohtaan.
 
Vapaa-ajallani nautin perheeni ja ystävieni kanssa vietetyistä kahvihetkistä sekä luonnossa tehdyistä kävelyretkistä. Pysähdyn mielelläni katselemaan ympäröivää maailmaa, ja ikuistan kauniita hetkiä sekä yksityiskohtia kamerani kanssa. Inspiroidun uusista paikoista ja matkustelen mielelläni.
 
 
Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Antti

Antti Seväkivi

Koulutus:
Toimintaterapeutti
Puualan artesaani
Eräopas

Alueet:
Muhos, Utajärvi, Vaala

Kielet:
suomi, ruotsi, englanti

Kuvaus:
Tarjoan toimintaterapiaa lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita. Minulla on myös kokemusta aikuisista, jotka tarvitsevat tukea arjen toimintoihin neurologisten syiden vuoksi (esim. AVH). Haluan mahdollistaa asiakkaan toiminallisuuden ja osallistumisen omaan arkeensa tukemalla asiakasta löytämään oma tapansa toimia.

Terapeuttina olen empaattinen, kannustava ja ymmärtäväinen, ja vahvuuksiani ovat ihmisten kohtaaminen, motivointi ja toiveikkuuden herättäminen. Toimintatapani ovat hyvin käytännönläheisiä, ja työskentelen mielelläni asiakkaan arkiympäristössä.

Vietän vapaa-aikaa perheeni kanssa luonnossa ja liikuntaharrastusten parissa. Käsillä tekeminen on myös tärkeä osa elämääni, ja hyödynnän kädentaitoja monipuolisesti terapiatyössäni.

Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Lauri

Lauri Väisänen

Koulutus:
Toimintaterapeutti

Alueet:
Oulu, Muhos, Ii

Kielet:
suomi, englanti

Kuvaus:
Asiakaskuntani koostuu pääasiassa lapsista ja nuorista, joilla on neuropsykologisia haasteita. Yksilöterapian lisäksi ohjaan myös toimintaterapiaryhmiä, joissa harjoitellaan monipuolisesti arjessa tarvittavia taitoja. Terapeuttina olen empaattinen, ja pyrin löytämään asiakkaan sisäisen motivaation hänen kiinnostuksen kohteidensa kautta. Vahvuutenani on kiinnostus teknologiaan ja tietokoneisiin, mistä on suuresti hyötyä työskentelyssä lasten ja nuorten kanssa. Tavoitteenani on olla mukana luomassa kannustavaa kasvuympäristöä lapsille ja nuorille heidän vahvuuksiaan hyödyntäen.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää. Luontokipinän sainkin jo lapsena puoleksi pakotettujen marjastusreissujen ansiosta. Harrastan joogan lisäksi vuosittaisia vaellusreissuja sekä muuta luonnossa liikkumista, jota hyödynnän myös työssäni. Mielestäni luonto tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden edistää omaa hyvinvointiaan ja kehittää itseään.

Jasmin Alatalo

Jasmin Alatalo

Koulutus:

Toimintaterapeutti

Täydennyskoulutus:

Lapset puheeksi- menetelmä

Alueet:

Vaala, Utajärvi, Muhos, Oulu

Kielet:

suomi, englanti, ruotsi

Kuvaus:

Asiakaskuntani koostuu tällä hetkellä pääosin lapsista ja nuorista, joilla on erilaisia haasteita arkisissa tilanteissa tai ympäristöissä. Minulle onnistuneen terapian kannalta on tärkeää muodostaa hyvä suhde asiakkaaseen ja toimiva yhteys tämän lähipiiriin. Asiakkaiden kanssa pyrin löytämään tasavertaisen työskentely-yhteyden, jossa molemmilla on tilaa kasvaa ja kehittyä prosessin aikana. Olen laajasti kiinnostunut erilaisista terapiamenetelmistä, joten opin mielelläni uutta asiakkaiden mielenkiinnonkohteiden kautta. Koen, että jokaisella asiakkaalla on myös jotain annettavaa terapeutille eikä vain toisinpäin. 

Vapaa-aikaani kulutan harrastaen liikuntaa, koirani kanssa ulkoillen sekä perehtyen maailman menoon sekä uusiin asioihin erilaisten kanavien kautta. Haen mielelläni elämääni ja työhöni perspektiiviä matkustelemalla ja tutustumalla uusiin kulttuureihin. 

Niina-circle-web

Niina Kulju

Koulutus:
Toimintaterapeutti

Täydennyskoulutus:

MAP-testikoulutus
Hahmotusvaikeudet-koulutus
Lapsen sensomotorinen kehitys ja kuntoutuksen keinot
Eheyttävän vuorovaikutuksen ja leikin synty
SeMoCo-peruskurssi, apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin

Alueet:
Oulu, Kiiminki, Ylikiiminki, Haukipudas ja Ii

Kielet:
suomi, englanti, ruotsi

Kuvaus:

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2010. Ennen Mimmin Terapiaan siirtymistä olen tehnyt töitä Keski-Suomessa pääosin lasten ja nuorten kanssa julkisen terveydenhuollon puolella. Työvuosien varrella minua on alkanut erityisesti kiinnostamaan psyykkisesti ja neuropsykologisesti oireilevien asiakkaiden kuntoutus. Perheiden ja verkoston kanssa tehtävän yhteistyön koen itselleni luontevaksi ja merkitykselliseksi, mutta yhteistyöllä on myös suuri rooli terapian tavoitteiden saavuttamisessa. Terapiatyössä parasta on mielestäni se, että saan elää asiakkaiden kanssa onnistumisen hetket ja erilaiset tunnetilat sekä pääsen osalliseksi heidän arkeensa. Terapeuttina koen olevani avoin, aito sekä sopeutuvainen. Vahvuutenani on kyky luoda kannustava ja myötäelävä vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa.

Tällä hetkellä aktiivisuustasoni korkealla pitävät kuin itsestään perheemme kaksi pientä poikaa. Lasten kanssa touhuamisen lisäksi tällä hetkellä minua kiinnostavat uusien kasvisruokien kokeileminen, uuden kotikunnan nähtävyyksien läpikäyminen sekä luonnossa liikkuminen. Luonto tarjoaa joka päivä erilaisia aistielämyksiä ja ihmettelemisen hetkiä, jotka rentouttavat kehoa ja voimaannuttavat mieltä kiireen keskellä.

Mimmin terapeutti Jaana

Jaana Korpela

Koulutus:

Toimintaterapeutti AMK
Sosionomi AMK
ART-ohjaaja

Täydennyskoulutus:

AVEKKI I
ART-ohjaaja
Johdatus dialogiseen hahmotusterapiaan
Ekspressiivisen taideterapian perusteet
Ehkäisevän päihdetyön osaaja

Alueet:

Oulu, Pudasjärvi

Kielet:

suomi, englanti

Kuvaus:

Minulla on kattava työkokemus psykiatrian alalta yksilö- ja ryhmätyöskentelystä. Erilaisten psykiatristen häiriöiden tunteminen, vaikuttavien hoitomenetelmien käyttö, kuten taideterapia, dialoginen ohjaus ja verkostoyhteistyö ovat vahvuuksiiani. Työskennellessäni asiakkaan kanssa minulle on tärkeää luottamuksellisen ja turvallisuuden tunteen mahdollistavan vuorovaikutuksen luominen ja ylläpitäminen.

Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa, joilla on vaikeita, päivittäistä elämää olennaisesti haittaavia ahdistus-, paniikki ja traumaoireita, neuropsykiatrisia häiriöitä sekä voimakkaasti vaihtelevaa tunne-elämän epävakautta.

Olen opiskellut ekspressiivistä taideterapiaa ja hyödynnän taidetta kuntoutuksessa. Taideterapian menetelmien avulla tunteita ja ajatuksia voi ilmaista myös sanattomasti. Taideterapiaa kannattaakin hyödyntää erityisesti niiden asiakkaiden kanssa, joilla on vaikeuksia tunnistaa tunteitaan ja ilmaista itseään sanallisesti. Olen myös laillistettu ART-ohjaaja. AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART) on menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen.

Toimintaterapeutti Tanja

Tanja Buska

Koulutus:
Toimintaterapeutti

Täydennyskoulutus:

CRPS-kipukoulutuksia 
GAS-menetelmä 
Peiliterapia 
Palovammakoulutuksia 
We Design metallitukien mittaus ja sovituskoulutus 

Alueet:

Oulu, Tupos, Kempele, Kiiminki, Muhos, Kello, Haukipudas, Ii 

Kielet:
suomi, englanti

Kuvaus:

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina erikoissairaanhoidossa ja aikuisneurologisissa kuntoutuslaitoksissa, ja nyt Mimmin Terapiassa asiakkaani ovat pääasiassa eri ikäisiä lapsia ja nuoria, joilla on erilaisista syistä johtuvia käyttäytymisen ja toiminnan haasteita leikkitaidoissa, vuorovaikutustaidoissa, kouluvalmiuksissa ja -taidoissa tai arjen toiminnoissa. Työskentelen myös aikuisasiakkaiden kanssa. Minulla on kokemusta neurologisten aikuisten arvioinnista ja kuntoutuksesta, kirurgisten toimenpiteiden jälkeisestä kuntoutuksesta, arvenhoidoista, kipuasiakkaiden kanssa työskentelystä sekä apuväline- ja tukiarvioista, sovituksista ja käytön ohjauksesta. 
 
Tavoitteeni on löytää terapiakeinot ja menetelmät asiakkaitteni mielenkiinnonkohteista ja niiden avulla muodostaa yksilöllis ja mielekkäitä arviointi- ja terapiasuhteita, olivatpa ne sitten lyhyitä tai pidempikestoisia. 

Töissä matkassani saattaa olla Piska-koiraOlen harrastanut pelastuskoiratoimintaa ja ratsastusta, ja nykyään harrastan koirieni kanssa palveluskoiralajeja. Olen toiminut myös jalkapallojunnujoukkueen huoltajana. Tykkään kulkea ulkona luonnossa, metsällä ja kalassa 

toimintaterapeutti Päivi

Päivi Prokkola-Karjalainen

Koulutus:

Lähihoitaja
Toimintaterapeutti
Luonto-ohjaaja

Täydennyskoulutus:

Metsämieli-menetelmä ohjaajakoulutus
Tunnetaidot ja sosiaaliset taidot koulutus
Sosiodraaman peruskurssi
Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta-koulutus
Apetta aivoille – avaimia aivoterveyteen-koulutus
Lasten motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen Sherborne- menetelmällä
Prospect – koulutu

Alueet:

Oulu ja lähialueet

Kielet:
suomi, englanti

Kuvaus:

Valmistuin toimintaterapeutiksi 2008 ja olen saanut mahdollisuuden kokeilla monenlaista toimintaterapeutin työtä kunta-, järjestö-, sairaanhoitopiiri- sekä yksityisen sektorilla. Työskentely päiväkoti- ja koulumaailmassa on minulle tuttua jo useamman ammatin kautta. Asiakkaani ovat pääosin olleet lapsia ja nuoria, joilla on erilaisia haasteita arjessa, oppimisessa sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidoissa. Teen mielelläni töitä myös aikuisten kanssa, joilla on AVH-mukanaan tuomia haasteita tai tarvetta mielenkuntoutukseen. Minulla on kokemusta myös arpienhoidosta sekä tunnon kuntouttamisesta. Työskentely seksuaalivähemmistöjen kanssa on minulle luontevaa Setan toiminnan kautta.

Terapiatyössä hienointa on erilaisten asiakkaiden ja heidän elämäntarinoidensa kohtaaminen. Jokainen asiakas on erilainen ja yhtä arvokas. Minulle on tärkeää pysähtyä kuulemaan asiakkaan ajatuksia ja kokemuksia elämästään. Terapeuttina koen olevani avoin, iloinen, aidosti läsnä oleva ja empaattinen. Työskentely tyylini on vahvasti asiakaslähtöinen, ratkaisukeskeinen ja keskusteleva.

Vapaa-aikana luonto kutsuu minua puoleensa monin eri tavoin. Nautin niin hiljentymisestä metsässä kuin kalastus- , marjastus- ja sienestysreissuista. Villiyrttien kerääminen on uusin luontoharrastus. Pohjoisen tuntureilla kulkeminen ja nuotiolla tulistelu saa sieluni ja mieleni elpymään. Kotona odottaa energinen pieni poika, mies ja kaksi kissaa, joiden kanssa elämä on mitä ihanin seikkailu.

toimintaterapeutti Anni

Anni Lapinoja

Koulutus:

Toimintaterapeutti

Alueet:

Ii, Oulu ja lähialueet

Kielet:
suomi, englanti

Kuvaus:

Asiakkaitani ovat pääsääntöisesti lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat tukea neuropsykiatristen haasteidensa kanssa. Lisäksi tärkeänä osana työhöni kuuluu yhteistyö asiakkaideni verkostojen kanssa. Toimintaterapiassa pidän tärkeänä luottamuksellisen terapiasuhteen rakentamista sekä asiakkaalle merkityksellisten tavoitteiden löytämistä. Pyrin siihen, että asiakas kokee toimintaterapiassa onnistumisen kokemuksia ja tunnistaa omia vahvuuksiaan.

Vapaa-aikaani vietän mieluiten rentoutumalla itselleni läheisten ihmisten kanssa tai liikunnan parissa. Tykkään myös kuunnella musiikkia, äänikirjoja sekä podcasteja ja tehdä samalla esimerkiksi käsitöitä tai liikkua luonnossa.

psykoterapeutti Mika

Mika Kilpeläinen

Koulutus:

Psykoterapeutti
Psykiatrinen erikoissairaanhoitaja
Työnohjaaja

Täydennyskoulutus:

Traumaterapiakoulutuksia
Kriisinhallinnan koulutus
Skeematerapiakoulutus
Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaat
Kela vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

Alueet:

Oulu ja lähialueet

Kielet:
suomi, ruotsi, englanti

Kuvaus:

 

Terapeuttina olen aito, osallistuva, aidosti läsnä oleva, positiivinen ja elämänmyönteinen. Olen myös helposti lähestyttävä ja vahvuuksiini kuuluu asiakkaiden voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen. Ihmisen aito kuunteleminen ja kohtaaminen, kunnioitus ja molemminpuolinen luottamus ovat avainsanat onnistuneeseen terapiasuhteeseen. Minulla on pitkä työkokemus eri-ikäisten ihmisten auttamisesta. Työskentelen mielelläni kaikenikäisten ja kaikenlaisten ihmisten kanssa. Olen saanut työskennellä mielenterveystyön jokaisella sektorilla ja kaikista olen saanut hyvää oppia ja sitä pyrin käyttämään myös asiakastyössäni. Asiakas itse tuo myös paljon vastavuoroista oppia minulle.

Vapaa aikanani liikun paljon luonnossa, harrastan valokuvaamista ja koen että juuri luonnossa liikkuminen on meille kaikille yksi parhaimmista keinoista ladata akkuja. Harrastan myös tennistä ja pyöräilyä, sekä laulamista. Luen myös paljon erilaista kirjallisuutta.
Elämän tärkeimmät asiat ovat perhe, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja kaikkien ihmisten auttaminen tasavertaisesti. Pidän kovasti eläimistä ja minulla onkin ollut useampi koira kaverinani elämän matkalla.

Terapiaeläimemme

Terapiakoirat kulkevat terapeuttien mukana sopimuksen mukaan.

Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Kati ja Mimmi

Mimmi

Pohjanpystykorva, syntynyt vuonna 2009.

Mimmin Terapian perustajajäsen.

Soveltuvuustestit: Suomen Karva-Kaverit ry ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry.

Kulkee Kati Väisäsen ja välillä myös muiden terapeuttien työparina.

Rauhallinen, läsnä oleva, hakee katsekontaktia ja läheisyyttä, ystävällinen, iloinen ja helposti lähestyttävä.

Tykkää maharapsutuksista ja herkkupaloista. Osallistuu mielellään palavereihin ja työntekijähaastatteluihin.

Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Mari ja Laku

Paavo

Labradorinnoutaja Brufinn Overpower, lempinimeltään Paavo, syntynyt 09/2016.

Rohkea, energinen koira mutta rauhoittuu nopeasti tilanteen niin vaatiessa.

Rakastaa ihmisiä ja tykkää leikkiä lasten kanssa.

Noutajana innokas hakemaan ja tuomaan eri esineitä, oppii nopeasti uusia asioita.

Mimmin Terapia Oy - Yhteystiedot Raija ja Laku

Laku

Sekarotuinen, syntynyt vuonna 2016.

Laku on käynyt pentukurssin ja osallistuu terapiakäynteihin emäntänsä Raija Kärjen kanssa.

Tulevaisuudessa on tarkoitus osallistua koira-avusteiseen kuntoutus- ja kasvatuskoulutukseen.

Lempeä, utelias ja aktiivinen.

Tykkää erityisesti lapsista ja leikeistä heidän kanssaan sekä tavaroiden piilottelusta. Laku vaatii hiukkasen aikaa ennen kuin rentoutuu rapsutettavaksi.

Mimmin_Terapia_Oy-Yhteystiedot_Kunkku-circle

Kunkku

Poni.

Rauhallinen ja lempeä.

Mimmin_Terapia_Oy-Yhteystiedot_Valle-circle

Valle

Poni.

Lempeäluontoinen, mukavan rauhallinen.

Hallinto

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@mimminterapia.fi

Mika Väisänen

Mika Väisänen

045 848 7300