Yhteiskunnallinen yritys ja Mimmin Terapia

Kati luonnossa

Mimmin Terapia on yksi niistä yrityksistä, joille on myönnetty Yhteiskunnallisen yrityksen merkki. Tässä artikkelissa Mimmin Terapian toimitusjohtaja Kati Väisänen kertoo Yhteiskunnallisesta yrityksestä: mitä se on ja miten se näkyy Mimmin Terapian toiminnassa?

Mikä on Yhteiskunnallinen yritys?

Yhteiskunnallisen yrityksen ensisijainen tehtävä on auttaa ja tukea yhteiskuntaa eli Suomea ja Suomessa asuvia ihmisiä. Sen tarkoitus on kehittää omaa toimintaansa ja se käyttää suurimman osan voitoistaan yhteiskunnallisen hyvän tekemiseen. Suomalaisen työn liitto voi myöntää Yhteiskunnallinen yritys- merkin sellaiselle yritykselle, joka täyttää kriteerit ja sitoutuu Yhteiskunnallisen yrityksen arvoihin. Yhteiskunnallinen yritys käyttää taloudellisesta tuloksestaan yli 50 prosenttia yhteiskunnalliseen hyvään ja sen liiketoiminnan tulee olla avointa ja rehellistä. Usein Yhteiskunnalliset yritykset kantavat myös ympäristövastuuta ja suosivat suomalaisuutta.

Miksi haimme Mimmin Terapialle Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä?

Haluamme tehdä sellaista työtä, jolla on merkitystä pidemmällä tähtäimellä ja olla edistämässä meille tärkeitä ihmisarvoja ja parantaa ihmisten elämänlaatua. Yhteiskunnallisen yrityksen merkki auttaa meitä muistamaan, että olemme osa itsekin yhteiskuntaa ja voimme vaikuttaa asioihin. Merkki auttaa meitä näkemään, että voimme olla osa yhteiskuntaa ja jokainen ihminen on tärkeä tässä elämässä ja yhteiskunnassa. Haluamme auttaa ihmisiä ja ajattelemme, että kaikki ihmiset ovat osa yhteiskuntaa. Kun jonkun asian julistaa ääneen, niin siihen on helpompi sitoutua. Merkki velvoittaa meitä tekemään arvopohjaisia päätöksiä kaikessa toiminnassamme.

Miten Yhteiskunnallinen yritys näkyy Mimmin Terapian toiminnassa?

Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen, suomalaisuuden ja ympäristövastuullisuuden näkökulmasta. Kehitämme toimintaamme tietoisesti ja säännöllisesti ja pyrimme sitä kautta saamaan asiakkaalle lisäarvoa, tekemään yhteistyöstä sujuvampaa, panostamaan hyvinvointiin, harjoittamalla avointa ja rehellistä liiketoimintaa, järkevää ostopolitiikkaa ja palkkaamaan rohkeasti eri elämänvaiheessa olevia ihmisiä. Taloudellisesti yrittäjä on sitoutunut rajoitettuun voitonjakoon, joka on maksimissaan 8 prosenttia. Lisäksi osallistumme kaikenlaisiin projekteihin, annamme lahjoituksia, sponsoroimme ja osallistumme eri kampanjoihin ja tapahtumiin. Olemme esimerkiksi antaneet erilaisia lahjoituksia niitä tarvitseville ja tuemme urheiluseurojen juonioritoimintaa.

Yrittäjänä osallistun myös erilaisten yrittäjäjärjestöjen toimintaan ja teen vapaaehtoistyötä yhteisen edun nimissä. Tulevaisuudessa toivon yritysten yhteiskuntavastuun lisääntyvän entisestään ja että Suomen valtio tekisi yritystoiminnasta helpompaa byrokratiaa ja säätelyä vähentämällä sekä tekemällä avoimesti yhteistyötä yritysten kanssa. Mielestäni sosiaali- ja terveysalalla yrittäminen on tällä hetkellä murroksessa ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa.