Terapiaryhmät

Suunnitteilla olevat ryhmät:

Hyvä minä! - ryhmä Oulun alueella
Kaveritaitojen ryhmä
Naisten luonto-ja eläinavusteinen - ryhmä (alkaa kevät/kesä 2019)

 

Menossa olevat ryhmät:

  • Hyvä minä!-ryhmä
  • Kaveritaitojen ryhmä
    • Kaveritaitojen ryhmä, Oulun alue
    • Kaveritaitojen ryhmä, Tyrnävän eräryhmä

Ryhmiin haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmämuotoisella toimintaterapian lähetteellä

 

Kaveritaitojen ryhmä, Oulun alue

Ryhmän paikkatilanne: PAIKKOJA VAPAANA

Ryhmä toteutuu Oulun toimitiloissa Maikkulassa, Hietasaaren Ponipihalla ja lähiympäristöissä. Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten ikätasoisia leikkejä ja pelejä, kädentaitoja vaativia toimintoja, Green Care-menetelmiä, eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Ryhmäprosessiin kuuluu myös säännölliset kotiharjoitukset, vanhempien ja opettajien ohjaamisia, vanhempien ryhmätapaamisia. Muihin palavereihin ryhmänohjaaja osallistuu kutsuttaessa.

Lue lisää ryhmästä: https://mimminterapia.fi/kaveritaitojen-ryhma/

 

Hyvä minä! - ryhmä, Oulun alue

Ryhmän paikkatilanne: TÄYNNÄ

Nuorten Hyvä minä! – ryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Ryhmässä saadaan rohkeutta itsensä ilmaisemiseen sekä eväitä positiivisen minäkuvan vahvistamiseen. Lisäksi ryhmässä vahvistetaan toiminnanohjauksellisuutta ja motorisia taitoja. Ryhmässä jokaisella nuorella on omat yksilölliset tavoitteet.

Toiminnot valitaan asiakkaiden kanssa yhdessä ja ne voivat tapahtua myös luontoympäristöissä. Tavoitteiden mukaisesti voidaan käyttää eläinavusteisia menetelmiä sekä hyödyntää tekniikkaa. Asiakkaalla ei tarvitse olla etukäteen kokemusta luonnossa tai eläinten kanssa toimimisesta.

Lue lisää ryhmästä: https://mimminterapia.fi/hyva-mina-ryhma/

 

Kaveritaitojen ryhmä, Tyrnävän eräryhmä

Ryhmän paikkatilanne: TÄYNNÄ

Ryhmän toiminnot valitaan asiakkaiden kanssa yhdessä ja ne tapahtuvat mahdollisimman paljon erilaisissa luontoympäristöissä. Tavoitteisiin pohjautuen menetelminä käytetään monipuolisesti luovia toimintoja sekä soveltuvin osin myös luontoavusteisia menetelmiä. Asiakkaalla ei tarvitse olla etukäteen kokemusta luonnossa toimimisesta.

Lue lisää ryhmästä: https: https://mimminterapia.fi/kaveritaitojen-r…navan-eraryhma-2/

 

Lisätiedot:

Kati Väisänen
050 5511 448
toimisto@mimminterapia.fi