PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA – Mistä on kyse ja mitä se tarkoittaa Mimmin Terapiassa?

Jäähile

Kulunut syksy on ollut mielenkiintoista aikaa meille Mimmin Terapialaisille. Olemme saaneet joukkoomme fysioterapeutin, kun aiemmin palvelumme ovat keskittyneet toiminta- ja psykoterapiaan. Mielenkiintoista tästä tekee se, että perinteisen fysioterapian lisäksi olemme päässeet tutustumaan psykofyysisen fysioterapian viitekehykseen sekä eläinavusteisuuteen fysioterapiassa.

Mitä tämä psykofyysinen fysioterapia sitten oikein on? Psykofyysisessä fysioterapiassa asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan kokonaisvaltaisesti. Tutkailemme yhdessä asiakkaan kanssa, miten keho vaikuttaa mieleen ja toisinpäin. Ne kun ovat hyvin tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään, minkä vuoksi psykofyysisyys on osa jokaista fysioterapian osa-aluetta. Esimerkiksi, kun asiakas tulee kuntouttamaan alaraajaansa fysioterapiaan, huomioimme sen lisäksi myös mahdollisen kivun vaikutukset mielen hyvinvointiin. Emme jätä huomiotta myöskään sitä, miten mielenpäällä olevat asiat voivat oireilla kuntoutettavan raajan kautta. Jokaisella meillä on oma yksilöllinen elämäntarinamme kokemuksineen, ja ne voivat näkyä ja tuntua kehossa eritavoin. Myös sukupolvien kautta tulevat tiedostamattomat tapahtumat tai kokemukset voivat vaikuttaa meihin vielä tänäkin päivänä. Kuulostaa haasteelliselta, mutta onneksi meillä on keinoja työstää näitä asioita, eikä niiden kanssa tarvitse jäädä yksin.

Mihin voit saada apua psykofyysisestä fysioterapiasta? Jos sinulla on kipuja, traumataustaa, ahdistus- tai masennusoireita, stressiä, uupumusta, tules-vaivoja tai haasteita kehonkuvan ja –hahmottamisen kanssa (esim. Neurologisen sairauden yhteydessä) voit saada apua psykofyysisestä fysioterapiasta. Myös itsetunto-ongelmien tai esimerkiksi syömishäiriön yhteydessä sekä muiden psyykkisten haasteiden (esim. Traumaattinen tai posttraumaattinen stressihäiriö) helpottamisessa psykofyysisestä fysioterapiasta on hyötyä.

Millaisia keinoja psykofyysisessä fysioterapiassa käytetään? Psykofyysisessä fysioterapiassa harjoitteet voivat olla fyysisesti passiivisia ja asiakkaan mukaan edetä aktiivisempiin. Esimerkkejä harjoituksista ovat erilaiset kehonkuvaan liittyvät harjoitukset (kuten piirrokset), rentoutus- ja läsnäoloharjoitukset, pehmytkudoskäsittelyt, hengitysharjoitukset, liikeharjoitukset, kosketusterapia, peiliterapia, mielikuvaharjoittelu, venyttelyt, vuorovaikutukseen liittyvät harjoitukset tai muu terapeuttinen harjoittelu. Tärkeintä on asiakkaan oma prosessi ja kokemuksellisuus. Tavoitteet ovat yksilöllisiä ja riippuvat asiakkaan tarpeista, esimerkiksi unenlaatu tai kivun lievittyminen.

Mitä psykofyysinen viitekehys tarkoittaa Mimmin Terapiassa? Fysioterapeuttimme tekee työtä psykofyysisestä viitekehyksestä niin yksilöasiakkaille kuin ryhmillekin. Mukaan voidaan ottaa asiakkaan mielenkiinnon mukaan luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä. Mimmin Terapiaan ovat tervetulleita kaikenikäiset fysioterapia-asiakkaat taustoista riippumatta. Toteutamme fysioterapiaa niin vastaanotolla kuin kotikäynteinäkin. Tulevaisuudessa haluamme olla mukana toteuttamassa kuntoutusta myös long COVID- asiakkaille, ja tukea heidän arjessa selviytymistään, esimerkiksi juuri psykofyysisen fysioterapian keinoin.