Mimmin Terapia tarjoaa Green Care -osaamista

Kati_ja_Mimmi_GreenCare

Yrityksen pyörittämisen lisäksi, Mimmin Terapian omistaja Kati Väisänen on puurtanut viimeiset pari vuotta opintojen parissa. Kova työ palkittiin tammikuussa, kun hän valmistui Green Care –ohjaajaksi seitsemän korkeakoulun yhteisestä, 1.5 vuotta kestäneestä pilottikoulutuksesta. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.

Katilla oli jo ennen koulutukseen hakeutumista vankka käytännön tieto ja kokemus aiheesta. ”Hain koulutukseen, koska haluan olla kehittämässä ammatillista Green Care –mallia Suomeen, etenkin sosiaali- ja terveyspuolelle. Suomessa Green Care –sateenvarjon alla on sekä matkailu, virkistys että terveydenhuollon kuntoutus, mikä luo hieman sekavuutta lakeja ajatellen.”

Koulutuksessa opiskelijat pääsivät pureutumaan syvemmälle Green Care -teoriaan, perehtyä käytettäviin menetelmiin ja toimintaympäristöihin, palvelumuotoiluun sekä asiakas- ja ohjaustyöhön. Katin mukaan koulutus antoi hyvän teoriapohjan sekä vahvisti omaa näkemystä siitä, että hän voi toimia alalla kouluttajana. ”Opintoihini liittyen vedin Rokualla Green Care –koulutuksen maatiloilla toimiville vapaaehtoisille. Tulevaisuudessa haluan jatkaa samalla linjalla ja toimia alalla kouluttajana, puhujana ja konsulttina.”

Kati nähdään puhumassa ensi syksynä valtakunnallisilla Green Care -päivillä Kajaanissa, missä hän kertoo, miten Green Care –mallia on hyödynnetty Mimmin Terapian toiminnassa.

Mimmin Terapia tarjoaa myös tuotteistettuja Green Care –koulutuksia, joista löydät lisätietoja tästä.