Kaveritaitojen ryhmä

Mimmin Terapia Oy - liikemerkki

Kaveritaitojen ryhmä

Kaveritaito - ryhmässä harjoitellaan muun muassa erilaisia vuorovaikutustilanteita, toisen näkökulman huomioimista ja käyttäytymistä ristiriitatilanteissa. Lisäksi pyritään saamaan
rohkeutta itsensä ilmaisemiseen sekä uusien asioiden kokeilemiseen.

Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten ikätasoisia leikkejä ja pelejä, kädentaitoja vaativia toimintoja, eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Ryhmäprosessiin kuuluu myös säännölliset kotiharjoitukset, vanhempien ja opettajien ohjaamisia, vanhempien ryhmätapaamisia. Muihin palavereihin ryhmänohjaaja osallistuu kutsuttaessa.

Kohderyhmä ja toteutus

• Ryhmä on tarkoitettu n. 10-12-vuotiaille lapsille, joiden käyttäytymisestä, mielialasta tai kehityksestä on herännyt huolta.
• Ryhmä toteutuu maanantaisin klo 16.15 Oulun toimitiloissa Maikkulassa ja lähiympäristöissä. Ryhmän kesto 60 min/kerta.
• Ryhmän koko 4 asiakasta (kaksi ohjaajaa)

Tavoitteet

Ryhmän tarkoitus on oppia konkreettisia keinoja käsitellä tunteita, ilmaista itseä ja toimia ikäistensä kanssa ryhmänä. Ryhmässä harjoitellaan myös vastuuta ja sitoutumista, joten ryhmään tulee osallistua säännöllisesti.

Mimmin Terapia Oy - Toimintaterapia

Toimintaterapia

Mimmin Terapia Oy - Psykoterapia

Psykoterapia

Mimmin Terapia Oy - Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Mimmin Terapia Oy - Työnohjaus

Työnohjaus

Mimmin Terapia Oy - Koulutus

Koulutus