Skip to content

Kaveritaitojen ryhmä

Kaveritaito - ryhmässä harjoitellaan muun muassa erilaisia vuorovaikutustilanteita, toisen näkökulman huomioimista ja käyttäytymistä ristiriitatilanteissa. Lisäksi pyritään saamaan
rohkeutta itsensä ilmaisemiseen sekä uusien asioiden kokeilemiseen.

Ryhmässä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä kuten ikätasoisia leikkejä ja pelejä, kädentaitoja vaativia toimintoja, eläin- ja luontoavusteisia menetelmiä. Ryhmäprosessiin kuuluu myös säännölliset kotiharjoitukset, vanhempien ja opettajien ohjaamisia, vanhempien ryhmätapaamisia. Muihin palavereihin ryhmänohjaaja osallistuu kutsuttaessa.

Kohderyhmä ja toteutus:

• Ryhmä on tarkoitettu n. 10-12-vuotiaille lapsille, joiden käyttäytymisestä, mielialasta tai kehityksestä on herännyt huolta.
• Ryhmä toteutuu maanantaisin klo 16.15 Oulun toimitiloissa Maikkulassa ja lähiympäristöissä. Ryhmän kesto 60 min/kerta.
• Ryhmän koko 4 asiakasta (kaksi ohjaajaa)

Tavoitteet:

Ryhmän tarkoitus on oppia konkreettisia keinoja käsitellä tunteita, ilmaista itseä ja toimia ikäistensä kanssa ryhmänä. Ryhmässä harjoitellaan myös vastuuta ja sitoutumista, joten ryhmään tulee osallistua säännöllisesti.

Ryhmän tiedot:

• Ryhmään haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmämuotoisella toimintaterapian lähetteellä
• Ohjaajana toimii Mimmin Terapian toimintaterapeutti/toimintaterapeutit

Lisätiedot:
050 5511 448
toimisto@mimminterapia.fi

Scroll To Top