Hyvä minä! – ryhmä

Mimmin Terapia Oy - liikemerkki

Hyvä minä! – ryhmä

Nuorten Hyvä minä! – ryhmässä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja ryhmässä toimimista. Ryhmässä saadaan rohkeutta itsensä ilmaisemiseen sekä eväitä positiivisen minäkuvan vahvistamiseen. Lisäksi ryhmässä vahvistetaan toiminnanohjauksellisuutta ja motorisia taitoja. Ryhmässä jokaisella nuorella on omat yksilölliset tavoitteet.

Toiminnot valitaan asiakkaiden kanssa yhdessä ja ne voivat tapahtua myös luontoympäristöissä. Tavoitteiden mukaisesti voidaan käyttää eläinavusteisia menetelmiä sekä hyödyntää tekniikkaa. Asiakkaalla ei tarvitse olla etukäteen kokemusta luonnossa tai eläinten kanssa toimimisesta.

Kohderyhmä ja toteutus

• Kohderyhmänä 11 – 15 – vuotiaat tytöt ja pojat
• Toteutuu Oulun toimitiloissa Maikkulassa ja lähialueilla
• Toteutuksessa mahdollisuuksien mukaan luonto- ja eläinavusteisuus, Green Care-menetelmät sekä tekniikan hyödyntäminen
• Ryhmän koko 4 asiakasta (yksi ohjaaja)

Tavoitteet

• Sosiaalisissa taidoissa kehittyminen ja ryhmässä toimiminen
• Itsensä ilmaisemisessa kehittyminen ja myönteisen identiteetin vahvistuminen
• Toimintaan ryhtyminen, sitoutuminen ja loppuunsaattaminen

Ryhmän tiedot

• Ryhmään haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmämuotoisella toimintaterapian lähetteellä
• Ryhmämuotoinen toimintaterapia toteutuu noin 10 x keväällä ja 10 x syksyllä, 60 min/kerta joka toinen viikko.
• Ohjaajana toimii Mimmin Terapian toimintaterapeutti/toimintaterapeutit

Mimmin Terapia Oy - Toimintaterapia

Toimintaterapia

Mimmin Terapia Oy - Psykoterapia

Psykoterapia

Mimmin Terapia Oy - Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Mimmin Terapia Oy - Työnohjaus

Työnohjaus

Mimmin Terapia Oy - Koulutus

Koulutus